Høringssvar fra Aase Smådal Nyberg

Dato: 28.06.2015

Svartype: Med merknad

Jeg ønsker ikke søndagsåpne butikker. Jeg ønsker heller ikke at hver enkelt kommune skal få bestemme dette. Det er viktig for befolkningen å ha en felles fridag, der færrest mulig må jobbe. Vi trenger en dag som er annerledes og som vi kan bruke til rekreasjon. Jeg mener at folk ikke trenger frihet til å handle når man vil, heller frihet til å ha en dag som er annerledes og som ikke blir ødelagt av mulighet til å gjøre innkjøp. Det er viktig å verne om folk og folks mulighet til rekreasjon og til å kunne samle krefter til hverdagen. La det være forskjell på hverdag og en annerledesdag - om man ikke ønsker å bruke ordet helligdag. Jeg er sikker på at det er til det beste for samfunnet og for arbeidstakere.