Høringssvar fra Anonyme meg

Nei!

Dato: 15.05.2015

Svartype: Med merknad

Ønsker at de som jobber i butikk idag, kan få beholde denne ene dagen som fridag. De jobber nok allerede, selv om dere ser det som frivillig å jobbe kvelder, helger, nattåpent, søndagsåpent før jul osv.

Vi TRENGER ikke å handle om søndagen også, denne dagen kan fint forbeholdes familie og avslapping, uten at man skal ha det hengene over seg at "jeg kunne jo gjort unna noen ærend idag, handlet det og det og det idag".

Vi kan vise at ikke handelsstanden/næringslivet styrer politikken i landet! Dette forslaget kommer selvsagt fordi de ser hvor mye de taper på å ha stengt 1 av 7 dager i uken?!

De aller fleste ønsker ikke søndagsåpne butikker!!!! Åpne øynene deres, politikere!