Høringssvar fra Marianne Skinlo Kløvning

Nei

Dato: 30.06.2015

Svartype: Med merknad

Jeg er IMOT søndagsåpne butikker. Jeg vil ha en dag der de fleste kan slappe av og være sammen. Det er lett å bli trekt mot butikker, men jeg tror ikke at det er det beste for oss. Vi bør klare å planlegge dette, slik at vi slipper å handle søndager. Folk blir avhengige av det, og som kjent, er ikke avhengighet en god ting!! Det er dårlig demokrati at statsministeren vår trumfer gjennom en sak de fleste i Norge er imot!! Lite respekt for folket!!

I tillegg er det noe rart med å trumfe gjennom søndagsåpne butikker, som fører til mer uro og støy, på samme tid som loven har blitt mye strengere på at man ikke får klippe plenen på søndag, som for mange er kos og rekreasjon. 

NEI til søndagsåpne butikker. 

 HØR PÅ FOLKET!!! Det er derfor du sitter på tronen, Erna!!!