Høringssvar fra Ragnhild Toreid

La oss beholde søndagen handlefri!

Dato: 02.06.2015

Svartype: Med merknad

Jeg er sterk motstander av å holde butikker åpne på søndager. Samfunnet vil miste noe veldig verdifullt hvis alle dager skal bli like! La søndagen forbli en annerledes dag hvor vi har tid til å gå på tur, være sammen med familie og gjøre andre aktiviteter som det er vanskelig å få tid til ellers i uka.