Høringssvar fra BJØRKLUND AMANDA A/S

Søndagsåpne butikker

Dato: 29.05.2015

Svartype: Med merknad

Nei til søndagsåpne butikker !