Høringssvar fra Jon Endre Mørk

Frihet

Dato: 30.05.2015

Svartype: Med merknad

Jeg ønsker frihet fra kommersialisering og kjøpepress på søndager. Det er viktig for meg, og en stor del av det å kjenne seg fri, å kunne vandre i en by med mennesker som én dag i uken ikke er definert av det å være konsumenter. 

Jeg ønsker derfor IKKE søndagsåpne butikker.