Høringssvar fra Henrik Lorentzen

Ja til søndagsåpne butikker

Dato: 23.06.2015

Svartype: Med merknad

Etter å ha fulgt saken i media er det klart for meg at det må være opp til butikkene selv å bestemme om de skal være åpne på søndagene eller ikke. I dag praktiserer reglene veldig skjevt, der små butikker får være åpne, større ikke, og butikker dermed dikrimineres etter størrelse. Det er helt uakseptabelt. Det samme gjelder når hagesentre kan selge møbler, mens møbelbutikker må holde stengt.

Jeg ber derfor om at alle butikker behandles likt, og kan selv bestemme om de ønsker å holde åpent eller ikke, etter hva som er best for den enkelte butikk - og ikke på basis av rigide og ufleksible statlige regler.