Høringssvar fra Ragnhild Alexandersen

Nei til søndagsåpne butikker.

Dato: 30.06.2015

Svartype: Med merknad