Høringssvar fra Charlotte albech

Dato: 14.05.2015

Svartype: Med merknad

nei til denne endringen. Dagens ordning videreføres.