Høringssvar fra Surnadal kommune

Høyringsuttale helligdagsloven

Dato: 30.06.2015

Svartype: Med merknad

Sjå vedlegg om vedtak gjort av Surnadal formannskap 29.06.15

Vedlegg