Høringssvar fra Anne-Helene Brynildsen

Søndagsåpne butikker

Dato: 29.05.2015

Svartype: Med merknad

Ønsker ikke søndagsåpne butikker!