Høringssvar fra Eidsvoll kommune

Dato: 19.05.2015

Svartype: Med merknad

Eidsvoll kommune ser ikke behov for endring i helligdagsloven.

Dersom det blir en lovendring og søndagsåpne butikker tillates, mener Eidsvoll kommune at denne lovendringen må gjelde generelt, og at beslutningsmyndighet ikke overlates til kommunene.