Høringssvar fra Morten Repshus

Ønsker søndagsåpne butikker

Dato: 13.05.2015

Svartype: Med merknad

Jeg ønsker at alle butikker skal ha mulighet til å ha åpent på søndager.

Jeg er for valgfrihet.

Søndagsåpne butikker vil gi arbeid til studenter og andre.