Høringssvar fra Privat person

Endring i hellidagsloven

Dato: 04.06.2015

Svartype: Med merknad

Viser til høringsbrev om endring av hellidagsloven, dette finner jeg  personlig urovekkende. 

Søndager er en tid hvor familien kan samlast og finne på aktiviteter eller slapper av sammen, det gir et pusterom fra den travle hverdag og et samlepunkt for som nevnt over familien. Arbeidsmiljøloven skal sikre at arbeidstakere skal ha en fin fritid og arbeidstid og unødig arbeid skal unngås på søndager.....det er vell ingen som har vondt av å ikkje gå i butikken en søndag? 

En må la denne dagen og andre helligdager få være en annérledes dag et samlingspunkt som kan være med å øke livskvalitet til hver enkelt. En tar mer vare på det kulturelle i samfunnet som ved idrettsarengsemang , konserter og frilufts aktiviteter som gir økt glede og kvalitet til hver enkelte....vi må se helheten i at en kassadame/mann må jobbe på søndager har innvirkning på hele samfunnet fra familie til idrettslag. 

En må ta vare på tradisjoner men også arbeidslivet lovverk som vi er så heldige å ha....la oss ikkje ha en hel uke med stress Unn oss en hviledag