Høringssvar fra Merethe Stulen Løberg

NEI dagens ordning videreføres.

Dato: 14.05.2015

Svartype: Med merknad