Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Likhet for næringer

Dato: 29.05.2015

Svartype: Med merknad

Jeg mener at det er viktig å kunne åpne for at butikker selv kan velge når de vil ha åpent. Det vil jo fordele belastningen på forskjellige dager.

Litt av utfordringen i dag er at ikke alle butikker er åpne innefor en arbeidsdag. Om jeg er ferdig kl 17 er det begrenset tid man har til å unnegjøre vanlige innkjøp. Om man skal kjøpe inn noe da midt i rushen på vei hjem er det mye slit etter en lang arbeidsdag. Man kjøper inn mat fordi man trenger det, men andre innkjøp venter man med til en fridag.

Dette gjør at større innkjøp, type sportsutstyr og klær, blir utsatt til helgene. Da er det lørdag som gjelder. Alle som skal ha noe skal handle på lørdagene. På lørdager er gaten utenfor (Bogstadveien) stappfull av mennesker og det blir mye stress og arbeid.

Jeg hater å gå i butikkene på lørdagene nettopp fordi det er så mange mennesker der.

Jeg regner med at man må ha høyere bemanning på lørdagene for å unnagjøre alle som jobber der den dagen. Således er det ikke slik at helgearbeidet øker med 100%, fordi om det er færre kunder på lørdager trenger man færre som jobber på lørdager, ogdermed kan man ha flere helger fri.

Sier man at en butikk trenger 3 ansatte til vanlige dager, men 5 ansatte for å få unnagjort lørdagsshopping betyr det at man må ansette flere mennesker og flere mennesker må jobbe flere helger, men om man fordeler det over to dager trenger man ikke så mange ansatte av gangen.

Resultatet kan bli at færre trengs på lørdagene og flere får hele helger fri.

 

Videre er det et poeng at siden man skal gjøre ale innkjøp på lørdager får man ikke tid til å velge om man skal gjøre fritidsting på lørdager, og dermed må gjøre fritidsting på samme tid på søndager. Alle skal på tur på de samme løypene på same dag.

Lørdag blir en shoppingdag og søndag blir en hviledag for alle.

Om man kunne velge fritt selv kunne deler av befolkningen ta lørdag som hviledag og heller ta shopping på søndag. Dette gir mindre stress på shopping på lørdager og turgåing på søndager.

 

Videre er det en konkurransefordel som gir at enkelte matbuikker av en viss størrelse eller i enkelte kommuner skal få ha åpent. DEtte gjør at lovgivningen hindrer fri konkurranse.

 

Jeg jobber selv turnus, så om jeg jobber en full uke + lørdag, så har jeg et problem når jeg da har søndag fri, fordi da kan ikke jeg handle da. De av oss med turnusordninger sliter mer med søndagsstengt enn de som har friere tøyler til å handle når de vil.

 

Til slutt vil jeg avslutte med at det er rart at et av verdens mest sekulære land skal ha en regel for åpningstider som er basert på religion.