Høringssvar fra Maren Toftenes

Jeg ønsker ikke søndagsåpne butikker

Dato: 30.06.2015

Svartype: Med merknad

Jeg ønsker ikke at regjeringen skal tillate søndagsåpne butikker. Så lenge butikkene fortsetter å holde åpent mandag - lørdag så ser jeg overhodet ikke behov for eller nødvendigheten av å holde åpent på søndager.