Høringssvar fra K. Sørhus

Dato: 30.06.2015

Svartype: Med merknad

"Forslag om endring i helligdagsloven fro å tillate søndagsåpne butikker" er etter mi vurdering eit dårleg forslag, og må avvisast.