Høringssvar fra Ole Gunnar Søstrand

Søndagsåpne butikker

Dato: 30.05.2015

Svartype: Med merknad

Nei, vi trenger ikke søndagsåpne butikker!