Høringssvar fra Hanne Berg Borhaug

ønsker ikke søndagsåpne butikker

Dato: 30.06.2015

Svartype: Med merknad

Vi har handletider fra 07.00 til 23.00 på dagligvarer. Andre varer har og gode åpningstider. Vi trenger ikke søndag og. La oss være nordmenn og bruke dagen så langt vi kan på hverandre og fritidssysler.