Høringssvar fra Time kommune

Høringsuttalelse Time kommune

Dato: 17.06.2015

Svartype: Med merknad

Time kommunes høringsuttalelse i Time kommunestyrets vedtak av 16. juni 2016 følger vedlagt.

Vedlegg