Høringssvar fra Celia Thorsen

Ja!

Dato: 19.05.2015

Svartype: Med merknad

Jeg støtter Regjeringens forslag slik det foreligger i hovedalternativet. Dette virker gjennomtenkt og fornuftig, og vil være med på å styrke norsk økonomi.