Høringssvar fra Tom Bøyesen

Søndagsåpne butikker

Dato: 15.05.2015

Svartype: Med merknad

nei