Høringssvar fra Johan Mahtte Skum

Nei til søndagsåpne butikker

Dato: 28.05.2015

Svartype: Med merknad

I en tid da storkapitalister har en tendens til å spille på bl.a. menneskers sinnstilstand, så mener jeg det er feil å åpne opp for søndagsåpne butikker. Vi trenger en dag i uka der vi kan stoppe opp og tenke på noe annet enn å kjøpe, kjøpe og kjøpe. Dette gjelder ikke bare oss forbrukere, det gjelder også de som eventuelt må jobbe på søndagene.

Vi i Norge har allerede dagligvarebutikker som i store deler av landet er åpen fra 07:00 til 23:00 på hverdager og 09:00 til 21:00 på lørdager. Befolkningen har med andre ord mellom 12 og 16 timer på seg, hver dag, til å handle, i løpet av seks dager. Jeg synes ikke regjeringen skal være den som gir storkapitalistene gratis sølvfat, til enkel påfylling.

Jeg selv jobber i en bransje som er veldig lite familievennlig, da det er for det meste helgejobbing som er hverdagen. Likevel kan jeg planlegge hverdagen min slik at jeg handler før helgen, slik at jeg slipper å tenke på det på søndagen.

En annen faktor er hvilke verdier vi skal videreføre til våre etterkommere. I Norge er allerede kjøpekraften stor. Dette er belastende for miljøet. Ved å åpne opp for enda mer kjøpekraft, tror jeg ikke det blir mindre belastende for miljøet. 

Med disse enkle ord anmoder jeg regjeringen om å trekke dette forslaget.