Høringssvar fra Privat

Endring av helligdagsloven

Dato: 26.06.2015

Svartype: Med merknad

Eg ønskjer ikkje endring av lova. Vil ha søndagsstengde butikkar.