Høringssvar fra Steinar Heiberg

Nei

Dato: 18.05.2015

Svartype: Med merknad

NEI, dagens ordning videreføres.