Høringssvar fra Hå kommune

Forslag om endringer i helligdagsloven for å tillate søndagsåpne butikker

Dato: 04.06.2015

Svartype: Med merknad

FS- 059/15 Vedtak:

Hå kommune slutter seg ikke til forslaget om endring i helligdagsloven slik at butikker kan ha åpent på søndager. Dersom dette likevel skulle bli vedtatt støtter kommunen forslaget hvor fastsetting av åpningstider blir bestemt sentralt.