Høringssvar fra Frits T Thuv

søndagsåpne butikker

Dato: 08.06.2015

Svartype: Med merknad

Jeg mener at vi ikke behøver søndagsåpne butikker. Vi får handlet det vi trenger resten av uken, butikker er åpne til kl 23 om kvelden. Og vi trenger en fridag hvor familene kan være samlet uten at mor eller far er nødt til å gå på jobb. Set er nok yrker som allerede er nødt til å jobbe skift og turnus  i samfunnet vårt. De som ønsker å jobbe søndager har mange muligheter ti det. Det vil ikke bli handlet mer bare på flere dager. Varene vil bli dyrere. Flere yrkes grupper vil måtte jobbe også på søndager. Vi har nok brustadbuer som det er i dag, og de som har behov for søndagshandel kan handle der. La oss beholde søndagen som den er, en dag til å puste ut på, roe ned..