Høringssvar fra Bård Bergsrønning

Nei til Regjeringens forslag

Dato: 14.05.2015

Svartype: Med merknad

Butikker i distriktene sliter med å overleve og ekstra åpningstid vil bli en ekstra utfordring med økende lønnsutgifter.Dette vil føre til nedleggelser som vil være et stort tap for lokalsamfunnene.

De ansatte vil ikke lengre kunne planlegge sin fritid slik som i dag.

Mange ansatte er småbarnsforeldre og trenger en regulert fridag for å ha et familieliv der barna står i sentrum.

For normale voksnemennesker bør det ikke være noe problem å planlegge slik at handelen skjer på andre dager enn søndag !!!!