Høringssvar fra Kirsten Bølling

Jeg ønsker IKKE søndagsåpne butikker

Dato: 29.05.2015

Svartype: Med merknad

Regjering synes her å være i utakt med både folket, arbeidstakere og arbeidsgivere. Det er svært mange grunner til ikke å tillate søndagsåpne butikker.  En ting er behovet for en "annerledes" dag. En annen ting er at dette vil ikke være frivillig slik regjeringen synes å mene. Av konkurransehensyn vil de fleste butikker holde åpne. Det fører helt nødvendig til dyrere varer.

Det er å håpe at regjeringen tar hensyn til høringssvarene, og at høringen ikke bare er en skinnøvelse.