Høringssvar fra Stian Lavik

Behold hviledagen

Dato: 27.05.2015

Svartype: Med merknad

Kjære statsråd,

Jeg vil på det instendigste motsette meg at dere tillater butikker å ha åpent på søndager. Søndag har gjennom flere tusen år vært hviledagen i uken, og slik bør det forbli. Mennesket trenger en slik hviledag. Ikke sett igang et sosialt eksperiment vi ikke ser konsekvensene av. 

Det er også viktig å ta vare på helligdagen i den kristne tradisjonen vi er en del av. Søndagen har tradisjonelt vært en naturlig samlingsdag for menigheter og forsamlinger, og slik bør det forbli. Det er bra å ha en annerledesdag som er felles for hele samfunnet, slik at man ikke utsettes for kommersielt press eller må kjempe med butikker om tiden den dagen. 

Skrinlegg dette prosjektet, for folkets beste.