Høringssvar fra Ellen Slæprud

Dato: 28.03.2015

Svartype: Med merknad

Ikke rør aml, la arbeidere ha søndagen som hviledag!