Høringssvar fra Annelise Bjerknes

Søndagsåpne butikker

Dato: 29.05.2015

Svartype: Med merknad

Jeg ønsker ikke søndagsåpne butikker.