Høringssvar fra Olav finstad

søndagsåpent.

Dato: 29.05.2015

Svartype: Med merknad

Nei til søndagsåpent.