Høringssvar fra Lasse Fredø

Ingen søndagsåpne butikker

Dato: 29.05.2015

Svartype: Med merknad

La oss i det minste ha en dag i uken hvor man slipper og haste til butikken.

Både godt for miljøet og familien.