Høringssvar fra Stig-Kenneth Stephansen

NEI dagens ordning videreføres

Dato: 15.05.2015

Svartype: Med merknad

NEI, dagens ordning vidreføres