Høringssvar fra Radøy kommune

Radøy kommune - høyringssvar lovendring søndagsopne butikkar

Dato: 26.06.2015

Svartype: Med merknad

Radøy kommune gir følgjande uttale til høyring om lovendring av helgedagslova som opnar for søndagsopne butikkar:

"Radøy kommune støttar ikkje forslaget om lovendring som gir generell tilgang for butikkar til å ha søndagsope."

Vedlagt vedtak (uttale) i Radøy formannskap i sak 061/2015. 

Vedlegg