Høringssvar fra Hjalmar

mot søndagsåpent

Dato: 14.05.2015

Svartype: Med merknad

Jeg støtter ikke forlag om søndagsåpne butikker o.l.