Høringssvar fra Karianne Lie Gytri

Dato: 30.05.2015

Svartype: Med merknad

Jeg ønsker ikke at regjeringen tillater søndagsåpne butikker. Ønsker derimot at dagens ordning videreføres.