Høringssvar fra Andreas K. Berg

Søndagsåpne butikker

Dato: 14.05.2015

Svartype: Med merknad

Nei, dagens ordning bør videreføres