Høringssvar fra Marie Sjonbotten

NEI til søndagsåpne butikker

Dato: 29.06.2015

Svartype: Med merknad

Ønsker IKKE at regjeringen skal tillate søndagsåpne butikker. Dagens ordning videreføres!!