Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Bra

Dato: 19.05.2015

Svartype: Med merknad

Kjempebra at regjeringen foreslår dette. Det vil gi oss større frihet til å legge opp dagene og uken slik vi selg ønsker!