Høringssvar fra Roar Sønderland

Nei til Søndagsåpne butikker

Dato: 29.05.2015

Svartype: Med merknad

Regjeringa må høre på det store flertallet i befolkningen. Vi ønsker ikke søndagsåpne butikker. Og for alle små lokale butikker vil dette kunne bety kroken på døra. Skal vi ikke kunne ha en dag fri fra kjøpesenter og kjøpepress, en dag vi kan være sammen med familien !