Høringssvar fra Mona Hvesser Nygård

Nei til søndagsåpne butikker!

Dato: 13.05.2015

Svartype: Med merknad

Som sykepleier som jobber turnus ønsker jeg at flest mulig skal slippe dette. Jeg vet alt om hvor vanskelig det er å få jobb og familieliv til å gå ihop og det ønsker jeg færrest mulig skal oppleve. Det er nok av bensinstasjoner og småbutikker som er åpne allerede. Ingen dør om de ikke får tak i mer eksklusive varer en søndag enn det de kan kjøpe idag. Det er viktig for familier å kunne være sammen i helgene!