Høringssvar fra Privat

Nei til Søndagsåpne butikker

Dato: 21.06.2015

Svartype: Med merknad

jeg mener at søndagen skal alle butikker være stengt. Kun kiosker og bensinstasjoner kan være åpne