Høringssvar fra kiwi Økern

Nei til søndagsåpent

Dato: 31.05.2015

Svartype: Med merknad

Jeg ønsker IKKE søndagsåpent butikker. Vil ha ordningen som er i dag.