Høringssvar fra Kunde i butikk

Nei til søndagsåpent

Dato: 25.06.2015

Svartype: Med merknad

Først og fremst ønsker jeg ikke søndagsåpne butikker fordi det ikke er behov for det. Butikkene er åpne nesten hele tiden alle de andre dagene, så det finnes nok av muligheter for å få handlet inn det man trenger, også for de som har travle dager.

Det er godt å ha én annerledes dag hver uke. Spesielt for barn. Da NRK  spurte danske kunder om de var fornøyd med søndagsåpne butikker, eller om de følte det hadde gått utover fritiden, svarte de at de nå så på shopping som familietid, og derfor følte de fortsatt gjorde noe sammen med ungene. (http://www.nrk.no/magasin/danskene-forstar-ikke-hvorfor-nordmenn-er-mot-sondagsapent-1.12359100) I mine øyne er det veldig trist å høre at barn som sitter og sturer i en handlevogn hele søndagen har mistet den tiden de tidligere kunne bruke på hyggelige familieaktiviterer sammen, og at søndagen har blitt redusert til shoppingdag. Det ønsker jeg IKKE for mine barn. 

For de som har barn blir det i tillegg en ekstra utfordring hvis man blir pålagt å jobbe på søndager. Barnehagene og skolene er jo stengt. Kabalen med hvem som skal passe ungene vil da blir ekstra krevende for en del mennesker. Skal man etterhvert ha søndagsåpne barnehager? Og skoler? Skal kommuneadministrasjonene etc. være tilgjengelige også i helgene? 

Et argument fra Ja-siden er at vi allerede i dag har visse typer søndagsjobbing, og at mange jobber i turnus. Hva med dem? Det gjelder bl.a. folk som jobber på sykehus, sykehjem etc. Dette er søndagsjobbing som er nødvendig for at samfunnet skal fungere og for at folk skal få et godt og sikkert helsetilbud også i helgene, og kan derfor ikke brukes til sammenligning. I tillegg har vi de som jobber på kaféer, restauranter, kinoer, kulturtilbud osv. Dette er bedrifter som ofte baserer seg på inntektene fra søndagene, da det er den eneste muligheten mange har for å benytte seg av slike tilbud. I mine øyne har vi i dag et fint kryssningspunkt mellom det som er et nødvendig onde, og det som er ønskelig å holde åpent for at folk flest skal kunne benytte seg av ulike kulturtilbud, samtidig som så mange som mulig har muligheten til å være sammen med familie og venner på en dag da også disse har fri. En dag med muligheter. 

Noen (som f.eks. Ole Robert Reitan) mener det er urettferdig at kun de små butikkene og kioskene får holde åpent, men det er opp til hver enkelt butikkeier å bestemme hvor store lokaler de ønsker å drive fra, og om de i så fall kan ha søndagsåpent. At noen velger å drive stort er deres eget valg. Hvis man synes det er urettferdig at Plantasjen får drive med søndagshandel når Maxbo ved siden av ikke får det, så kan man i så fall endre lovene slik at Plantasjen kun kan selge planter og planterelaterte varer på søndag, i stedet for at de kan selge utemøbler og griller etc. 

Søndagsåpne butikker vil først og fremst gjøre det vanskeligere for små, individuelle butikker å konkurrere med de store kjedene, og vil trolig føre til mindre utvalg og mangfold for oss kundene. Mange av de som driver disse butikkene er selvstendig næringsdrivende, og står selv i butikken. Lever man ikke bare av å selge et produkt, men av å selge kunnskap og service, er det ikke så lett å bytte ut de vanlige ansatte med en student som har lyst til å jobbe et par timer på en søndag. Og hvis de store kjedene åpner på søndagene, må de små følge etter, ellers vil de få en stor ulempe i konkurransen om kundene.

Erfaringen viser at det ikke blir mer salg av en dag ekstra åpent, folk flytter bare vanene sin til å handle det de tidligere handlet de andre ukedagene, over til søndag. Altså får man høyere lønnsutgifter, uten at man øker inntektene. Da vil det bli dyrere varer for deg og meg.

I tillegg blir det mer transport og forurensning, da folk skal forflytte seg. Vi er knapt 5 millioner mennesker fordelt på et langstrakt land, så det sier seg selv at folk må forlytte seg for å komme seg til butikkene. Det er som regel redusert tilbud i kollektivtrafikken i helgene, og det kan igjen føre til at flere folk enn vanlig velger å ta bilen. I tillegg må man bruke mer strøm på lys og oppvarming etc., noe som heller ikke er gunstig for miljøet. 

Ja-siden mener urettferdigheten er et viktig argument, de vil ikke at noen skal bestemme når de skal få kjøpe sokker og sko. Men hvis vi skal endre alle lover og regler som noen finner litt urettferdig, da vil regjeringen få det travelt. Det eneste som står igjen som et fornuftig argument er at dette vil åpne opp noen jobber for studenter, men jeg mener at ulempene ved søndagsjobbing klart overveier fordelene.