Høringssvar fra Mads Reksten

Nei til søndagsåpne butikker

Dato: 29.05.2015

Svartype: Med merknad

Jeg ønsker IKKE at Regjeringen skal tillate søndagsåpne butikker! Søndagsfri betyr frihet både fra arbeid og fra handel. Vi trenger ikke flere dager med shopping og økt forbruk.

Selv om søndagsåpne butikke vil være frivillig fra butikk til butikk, vil presset om å holde åpent, om dette blir mulig, så stort at alle butikker holder åpent.. Om butikken er på et senter, så er det senterledelsen som bestemmer åpningstidene, og ikke butikkene selv som igjen vil føre til en slags tvangsåpning av butikkene på senter