Høringssvar fra Merete Johansen

Hjemmeværende

Dato: 29.05.2015

Svartype: Med merknad

Ønsker IKKE søndagsåpne butikker. Må kunne være en fridag fra handel og mas.