Høringssvar fra Brit Eriksen

Nei til søndagsåpent

Dato: 30.05.2015

Svartype: Med merknad

Nei til søndagsåpent, alt vil bli dyrere når bedriftene må betale betjening, vakehjelp osv for en dag ekstra i uka, med søndagstillegg!!!